Standaard .htaccess voorbeeld

26 Maart, 2019 - Geschatte leestijd: ~1 minuut

Met een .htaccess bestand kan je makkelijk het gedrag van een Apache webserver beïnvloeden.

Onderstaand bestand gebruik ik voor verschillende websites.

## Standaard htaccess bestand
## Gemaakt door Maarten van Duinkerken MAVD.nl
## 26-3-2018
## V1.1
## Haal het # bij een functie die je wilt gebruiken
## Als er twee ## is het puur commentaar en heeft het weghalen geen zin
# 
## Zet HSTS aan, je domeinnaam is dan alleen toegangelijk als het certificaat geldig is.
## Alleen voor hoofddomein
# Header set Strict-Transport-Security "max-age=63072000" env=HTTPS
## Ook voor subdomeinen
# Header set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains" env=HTTPS
# 
## Standaard https
## Zonder www
# RewriteEngine On
# RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
# RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
# RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
# RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]
## Met www
# RewriteEngine On
# RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
# RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
# RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
# RewriteRule ^ https://www.%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]
## Kijkt niet naar het subdomein
#RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
#RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]
#
## Standaard pagina indien deze anders is dan index.php index.html 
# DirectoryIndex entree.html
##
## Standaard errordocumenten
## 400 – Bad Request
# ErrorDocument 400 /index.php
## 401 – Unauthorized
# ErrorDocument 401 /index.php
## 403 – Forbidden
# ErrorDocument 403 /index.php
## 404 – Not Found
# ErrorDocument 404 /index.php
# 
## Mailadres van server admin
#SetEnv SERVER_ADMIN *****@mavd.nl
#
## Verberg informatie over de server als deze teveel info geeft.
#ServerSignature Off
#
## Corigeer tijdzone van je server
# SetEnv TZ Europe/Amsterdam
#
##Upload limiet aanpassen
#php_value upload_max_filesize 300M