Cover Image

Print spooler opruimen - Clean print spooler

22 November, 2018 - Geschatte leestijd: ~1 minuut

Met een Canon printer had ik een driver probleem waardoor de opdrachten in de spooler bleven staan. Het was niet mogelijk de opdrachten te verwijderen en de spooler herstarten hielp ook niet. Daarom onderstaande batch file gemaakt op de bestanden weg te gooien en de spooler te herstarten.

For a Canon printer with a driver issue sometimes the print jobs got stuck. It's not possible to delete the jobs via the gui and restarting the spooler did not help. So i made a simple batch file to delete the print job files.

@echo off
echo.
echo Print spooler leegmaken...Clean print spooler...
net stop Spooler
echo Verwijderen van alle opdrachten...Delete all jobs...
ping localhost -n 4 > nul
del /q %SystemRoot%\system32\spool\printers\*.*
net start Spooler
echo Leeg.. Empty..
ping localhost -n 4 > nul

Bewaar als een .bat bestand.

Safe as a .bat file.