Cover Image

Mail met nieuwe Active Directory gebruikers

24 November, 2018 - Geschatte leestijd: 2 minuten

PZ wilt graag op de hoogte zijn als ik een nieuwe account aanmaak voor een medewerker. Aangezien ik liever slim dan hard werk, heb ik gekeken of dit niet automatisch kan.

Dit geval hoefde ik ook niet eens slim te zijn, want ik vond al een super script van Aman Dhally die ik maar een beetje hoefde aan te passen. Vertalen naar Nederlands, net wat andere velden en ook de mogelijkheid om een CC te versturen.

<#
      " Satnaam WaheGuru Ji" 

      Author : Aman Dhally (aangepast door Maarten van Duinkerken 29-8-2016)
      E-Mail : amandhally@gmail.com
      website : www.amandhally.net
      twitter : https://twitter.com/#!/AmanDhally
      facebook: http://www.facebook.com/groups/254997707860848/
      Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=23651495

      Date  : 29-10-2012
      File  : AD and user Reporting
      Purpose : 

      Version : 1.1
#>

#Nederlandse datum notatie in mail
$week = (Get-Date).AddDays(-7) | Get-Date -UFormat "%d-%m-%Y %H:%M:%S"
$today = (Get-Date) | Get-Date -UFormat "%d-%m-%Y %H:%M:%S"
#Setting Date of One Week Back (moet in het engels voor de zoekopracht in AD)
$weekENG = (Get-Date).AddDays(-7)

# Html
$a = "<!--mce:0-->"

# Email Variables
$smtp = "smtpserver.local"
$to = "to@example.com" 
$cc = "cc@example.com" 
$from = "Automatische email van Maarten<scripts@example.com>"
$subject = "Nieuwe gebruikers en groepen van afgelopen week."

# Import Module of Active Directory
Import-Module -Name ActiveDirectory

# Run Command 
$Users = Get-ADUser -Filter * -Properties * | `
  where { $_.whenCreated -ge $weekENG } | sort | select DisplayName, Office, Title, Department, Company, Mail, WhenCreated `
                     | ConvertTo-html -Head $a -Body "<h2>Gebruikers die deze week zijn gemaakt.</h2>"
# Group
$group = Get-ADgroup -Filter * -Properties * | `
  where { $_.whenCreated -ge $weekENG } | sort |select Name,whenCreated `
                     | ConvertTo-html -Head $a -Body "<h2>Groepen die deze week zijn gemaakt.</h2>"

$body = "Aangemaakt vanaf $week tot $today ."
$body += "`n"
$body += $Users
$body += "`n"
$body += $group
$body += "`n"

Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -To $to -Cc $cc -From $from -Subject $subject -Body $body -BodyAsHtml

Bewaar als een .ps1 bestand, in de taakplanner zetten en klaar.