Cover Image

Print spooler opruimen - Clean print spooler

22 November, 2018 - Geschatte leestijd: ~1 minuut

Met een Canon printer had ik een driver probleem waardoor de opdrachten in de spooler bleven staan. Het was niet mogelijk de opdrachten te verwijderen en de spooler herstarten hielp ook niet. Daarom onderstaande batch file gemaakt op de bestanden weg te gooien en de spooler te herstarten.

For a Canon printer with a driver issue sometimes the print jobs got stuck. It's not possible to delete the jobs via the gui and restarting the spooler did not help. So i made a simple batch file to delete the print job files.

Lees verder

Cover Image

Spamfiltering van MX-Relay

20 November, 2018 - Geschatte leestijd: 4 minuten

In 2015 ging Microsoft TMG uit ondersteuning en moest ik (helaas..) opzoek naar een nieuwe oplossing voor spamfiltering.

De grootste voorwaarde bij het zoeken van een nieuwe oplossing was dat het een hosted oplossing was. Na verschillende oplossingen te hebben geprobeerd ben ik uitgekomen op een Barracuda gebaseerde oplossing gehost door MX-Relay.

Lees verder

Cover Image

Exchange handige Powershell commands

19 November, 2018 - Geschatte leestijd: 2 minuten

Lijstje van Powershell commands die ik regelmatig gebruik in Exchange 2013/2016

vbmduinkerken = Gebruikersnaam
vbmailboxalias = Naam van mailbox alias
vbgroepsnaam = Naam van een groep
vbmailboxdatabase = Naam van de mailboxdatabase

Database verplaatsen
Move-DatabasePath -Identity "vbmailboxdatabase" -EdbFilePath "D:\MailboxDatabase\Database1 EDB\Database1.edb" -LogFolderpath "D:\MailboxDatabase\Database1 Logs"

Hoe ver met move
Get-MoveRequestStatistics -MoveRequestQueue "vbmailboxdatabase" 
Get-MoveRequestStatistics -Identity vbmailboxalias
Get-MoveRequest –identity vbmailboxalias
Get-MoveRequest vbmailboxalias | Get-MoveRequestStatistics –IncludeReport | fl

Is een move gestopt, deze weer hervatten
Get-MoveRequest -MoveStatus Failed | Resume-MoveRequest
Get-MoveRequest -MoveStatus Suspended | Resume-MoveRequest 

Mailbox move weghalen
Remove-MoveRequest -Identity vbmailboxalias
Lees verder

Cover Image

Snel met een TS sessie mee kijken - Quick TS session shadow

15 November, 2018 - Geschatte leestijd: ~1 minuut

Simpel batch bestand om snel met een Terminal Server sessie mee te kijken zonder dat je eerst naar de Server Manager hoeft te gaan.

Simple batch file to quickly shadow a Terminal Server session without using the Server Manager.

@echo off
REM Made by Maarten van Duinkerken on 8 april 2015
REM Specify the Servername
Set Servername="yourserverhere"
query session /server:%Servername%
set /P TSid="Choose ID: "
start mstsc /v:%Servername% /shadow:%TSid% /control

Bewaar als een .bat bestand.

Safe as a .bat file.

Image description


Cover Image

Je moet ergens beginnen - Have to start somewhere

7 November, 2018 - Geschatte leestijd: 3 minuten

Eerste test post en probeersel voor Markdown opmaak

First test post and testing with Markdown formatting

825x200 Mooi formaat voor start afbeelding

Kop 1

Kop 2

Kop 3

Een alinea wordt gescheiden door een dubbele return.

Twee spaties aan het einde van een regel
zorgen voor een nieuwe regel.

Lees verder