Cover Image

Exchange handige Powershell commands

19 November, 2018 - Reading time: 2 minutes

Lijstje van Powershell commands die ik regelmatig gebruik in Exchange 2013/2016

vbmduinkerken = Gebruikersnaam
vbmailboxalias = Naam van mailbox alias
vbgroepsnaam = Naam van een groep
vbmailboxdatabase = Naam van de mailboxdatabase

Database verplaatsen
Move-DatabasePath -Identity "vbmailboxdatabase" -EdbFilePath "D:\MailboxDatabase\Database1 EDB\Database1.edb" -LogFolderpath "D:\MailboxDatabase\Database1 Logs"

Hoe ver met move
Get-MoveRequestStatistics -MoveRequestQueue "vbmailboxdatabase" 
Get-MoveRequestStatistics -Identity vbmailboxalias
Get-MoveRequest –identity vbmailboxalias
Get-MoveRequest vbmailboxalias | Get-MoveRequestStatistics –IncludeReport | fl

Is een move gestopt, deze weer hervatten
Get-MoveRequest -MoveStatus Failed | Resume-MoveRequest
Get-MoveRequest -MoveStatus Suspended | Resume-MoveRequest 

Mailbox move weghalen
Remove-MoveRequest -Identity vbmailboxalias
Read more

Cover Image

Snel met een TS sessie mee kijken - Quick TS session shadow

15 November, 2018 - Reading time: ~1 minute

Simpel batch bestand om snel met een Terminal Server sessie mee te kijken zonder dat je eerst naar de Server Manager hoeft te gaan.

Simple batch file to quickly shadow a Terminal Server session without using the Server Manager.

@echo off
REM Made by Maarten van Duinkerken on 8 april 2015
REM Specify the Servername
Set Servername="yourserverhere"
query session /server:%Servername%
set /P TSid="Choose ID: "
start mstsc /v:%Servername% /shadow:%TSid% /control

Bewaar als een .bat bestand.

Safe as a .bat file.

Image description


Cover Image

Je moet ergens beginnen - Have to start somewhere

7 November, 2018 - Reading time: 3 minutes

Eerste test post en probeersel voor Markdown opmaak

First test post and testing with Markdown formatting

825x200 Mooi formaat voor start afbeelding

Kop 1

Kop 2

Kop 3

Een alinea wordt gescheiden door een dubbele return.

Twee spaties aan het einde van een regel
zorgen voor een nieuwe regel.

Read more